اس ام اس عاشقانه | پورتال عاشقانه | sms97 پیامک عاشقانه جدید متون عاشقانه اس ام اس عاشقانه زیبا ,جملات عاشقانه جدبد , اس ام اس فلسفی عاشقانه, اس ام اس ,متن زیبا برای عاشقی , اس ام اس عاشقانه , جملات زیبا , اس ام اس عاشقانه جدید , http://smselove.ir 2018-04-23T00:29:38+01:00 text/html 2018-04-07T18:32:41+01:00 smselove.ir شیراز شیرازی اسمس عشقولانه و ناز http://smselove.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b><font size="3">اسمس نازی و بسیار جذاب</font></b></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p><b>&nbsp;</b></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b><font size="2" color="#ff0000">لذت دنیا</font></b></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b><font size="2" color="#ff0000">داشتن کسی است</font></b></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b><font size="2" color="#ff0000">که دوست داشتنش</font></b></span></p> <p class="MsoNormal"><b><font size="2" color="#ff0000"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">حواسی برای آدم نمی گذارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . .</font></b></p> <p class="MsoNormal"><o:p><font color="#ff0000">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal"><br></p></div> text/html 2018-04-05T12:33:46+01:00 smselove.ir شیراز شیرازی اسمس عاشاقانه جدید http://smselove.ir/post/2 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b><font size="2">عشق آدمم را داغ ممی کند و دوست داشتن آدمم را پخته ممی کند</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">هر داغی یک روز سرد ممی شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خامم نممی شود</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span>* * *</font></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b><font size="2">دوستت دارمم</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><o:p>&nbsp;</o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8323036018/download.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br></p> text/html 2018-04-04T04:58:46+01:00 smselove.ir شیراز شیرازی اس ام اس و متن عاشقانه 97 جدید http://smselove.ir/post/1 <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; line-height: 19.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.5pt;mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family: IRANSans-web;color:#C00000;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">اس ام اس فوق عالی و رمانتیک</span></strong><span style="font-size: 11.5pt;font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;;color:#C00000"><o:p></o:p></span></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 19.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family:IRANSans-web; color:#C00000;text-transform:uppercase">راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم</span></i><span dir="LTR"></span><i><span style="font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;;color:#C00000; text-transform:uppercase"><span dir="LTR"></span> …<o:p></o:p></span></i></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 19.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family:IRANSans-web; color:#C00000;text-transform:uppercase">نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم</span></i><span dir="LTR"></span><i><span style="font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;; color:#C00000;text-transform:uppercase"><span dir="LTR"></span> …<o:p></o:p></span></i></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 19.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family:IRANSans-web; color:#C00000;text-transform:uppercase">می‌خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم</span></i><span dir="LTR"></span><i><span style="font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;; color:#C00000;text-transform:uppercase"><span dir="LTR"></span> …<o:p></o:p></span></i></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:IRANSans-web; mso-hansi-font-family:IRANSans-web;color:#C00000;text-transform:uppercase">می‌خواهـم رد پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد</span></i><span dir="LTR"></span><i><span style="font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;;color:#C00000;text-transform:uppercase"><span dir="LTR"></span> …!!!<o:p></o:p></span></i></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; line-height: 19.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><strong style="outline: none; box-sizing: border-box;zoom: 1"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.5pt; mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family:IRANSans-web; color:#C00000;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">اس ام اس عاشقانه و فوق عالی</span></strong><span style="font-size: 11.5pt;font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;;color:#C00000"><o:p></o:p></span></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 19.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family:IRANSans-web; color:#C00000;text-transform:uppercase">تــو تمـامـا” برای منی</span></i><i><span style="font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;;color:#C00000;text-transform:uppercase"><o:p></o:p></span></i></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 19.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family:IRANSans-web; color:#C00000;text-transform:uppercase">من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم</span></i><span dir="LTR"></span><i><span style="font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;;color:#C00000; text-transform:uppercase"><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></i></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 19.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family:IRANSans-web; color:#C00000;text-transform:uppercase">یکی بود</span></i><i><span style="font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;;color:#C00000;text-transform:uppercase"><o:p></o:p></span></i></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 19.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family:IRANSans-web; color:#C00000;text-transform:uppercase">هنوزم هست</span></i><i><span style="font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;;color:#C00000;text-transform:uppercase"><o:p></o:p></span></i></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:IRANSans-web; mso-hansi-font-family:IRANSans-web;color:#C00000;text-transform:uppercase">خدایا همیشه باشد</span></i><span dir="LTR"></span><i><span style="font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;; color:#C00000;text-transform:uppercase"><span dir="LTR"></span> …<o:p></o:p></span></i></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; line-height: 19.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><strong style="outline: none; box-sizing: border-box;zoom: 1"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.5pt; mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family:IRANSans-web; color:#C00000;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">نوشته کوتاه عاشقانه</span></strong><span style="font-size:11.5pt; font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;;color:#C00000"><o:p></o:p></span></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 19.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:IRANSans-web;mso-hansi-font-family:IRANSans-web; color:#C00000;text-transform:uppercase">میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ، میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ، میرسد همان روزی که به خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ، و از ترس اینکه بهم نرسیم شب تا صبح را اشک میریختیم</span></i><span dir="LTR"></span><i><span style="font-family:&quot;IRANSans-web&quot;,&quot;serif&quot;; color:#C00000;text-transform:uppercase"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></i></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><img class="aligncenter size-full wp-image-152256" src="http://arga-mag.com/file/img/2017/08/Beautiful-sentences-2.jpg" alt="جملات زیبا و رمانتیک " width="400" height="384"></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; line-height: 19.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><br></p>