شیراز شیرازی پنجشنبه 16 فروردین 1397 05:03 ب.ظ نظرات ()

عشق آدمم را داغ ممی کند و دوست داشتن آدمم را پخته ممی کند

هر داغی یک روز سرد ممی شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خامم نممی شود * * *

دوستت دارمم